Sunday, September 09, 2007

Wilujeung Sasih Shaum "Marhaban Yaa Rhamadhan"

Assalamu'alaikum wr.wb

Teu karaos asa nembe kamari sasih shaumteh eh ayeuna tos bade munggah deui, kuayana kitu urang sadaya aya saena urang silih pihapunten supados urang sadaya mapag eta sasih anu pinuh ku maghfiroh teh langkung tumaninah. Teu hilap Sim kuring oge nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan, boh anu dihaja atanapi anu teu kahaja kapara saderek, hayu urang sasarengan ngalaksanakeun ibadah shaum ku kakhusyuan, kaimanan urang salaku umat Nabi Muhammad Saw anu taat sinareng takwa ka Allah subhanahuwata'ala.
Mudah-mudahan urang sadaya dipaparinan kakiatan sinareng kaberkahan dina ngalaksanakeun ibadah shaum eta.Amien...yaa rabbal alamien...
Share This Article Facebook +Google Twitter Digg Reddit

2 comments